AKTUALNOŚCI

              

W dniu 10 lipca 2016 roku na placu przy remizo-świetlicy w Mołożowie odbył się Jubileusz 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mołożowie, Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze 2016 oraz festyn Rodzinny.

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem Strażaków wraz z orkiestrą dętą z Tomaszowa Lubelskiego i sztandarami OSP. Następnie wciągnięta na maszt została flaga Polski po czym głos zabrała Wójt Gminy Mircze - Marta Małyszek, która powitała wszystkich zgromadzonych gości m.in. bryg. Piotr Kierepkę - Komendanta PSP w Hrubieszowie, podkom. Jarosława Jasinę - Komendanta Posterunku Policji w Dołhobyczowie, płk Mieczysława Skibę, kpt. Mariusza Kozłowskiego, Prezesa Oddziału Powiatowego  ZOSP RP – dh Józefa Kuropatwę, chor. sztab. Dariusza Redera, Dyrektora PUP w Hrubieszowie - Sławomira Marciniuka, Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Mirczu - Gerarda Pisiewicza, Przewodniczącego Rady Gminy Mircze - Ryszarda Wieczorka, Sekretarza Gminy Mircze - Agnieszkę Furmańczuk, Skarbnika Gminy Mircze - Annę Płoszaj, Proboszcza Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nabrożu - ks. Jerzego Trusia. Następnie odprawiona została Msza Święta pod przewodnictwem ks. Jerzego Trusia wraz z ks. Łukaszem Dudą - Wikariuszem Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Nabrożu i diakonem Dominikiem Osuchowskim. Po zakończonej Eucharystii nastąpiło poświęcenie i przekazanie sztandaru.

Po poświęceniu i przekazaniu sztandaru nastąpiło uroczyste wręczenie medali i  odznaczeń dla zasłużonych Strażaków. Odznaczeni zostali:

1)     Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza – dh Jan Badyła;

2)     Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – Ochotnicza Straż Pożarna w Mołożowie za 50 lat aktywnej działalności;

3)     Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – dh Stanisław Nowosad, dh Czesław Kuczma;

4)     Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – dh Jan Głaz, dh Robert Pasek, dh Andrzej Wielosz, dh Marek Pieczkowski;

5)     Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – dh Stanisław Pasek, dh Marcin Pasek, dh Krystian Kolano, dh Adam Adamczuk, dh Ewa Woch-Adamczuk;

6)     Odznaką „Strażak Wzorowy” – dh Wiktoria Skop, dh Klaudia Piwińska, dh Marlena Skop, dh Diana Błauciak, dh Sylwester Kolano, dh Dawid Wielosz, dh Daniel Karyga;

7)     Odznaką „Za wysługę lat”:

- 50 lat: dh Jan Badyła, dh Czesław Kuczma;

- 40 lat: dh Stanisław Nowosad;

- 20 lat: dh Jacek Piwiński, dh Robert Pasek;

- 15 lat: dh Jan Głaz, dh Zbigniew Skop, dh Andrzej Wielosz;

- 10 lat: dh Tomasz Jasiejko, dh Stefan Ślepko, dh Wojciech Nowosad.

8)      Odznaką „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza”:

- złotą: dh Jakub Skop, dh Radosław Kolano, dh Radosław Ćmil;

- srebrną: dh Tomasz Żukowski, dh Adrian Mikiciuk, dh Norbert Kuźniarski;

- brązową: dh Mateusz Pieczkowski.

Na zakończenie uroczystości 50-lecia OSP w Mołożowie głos zabrał płk Mieczysław Skiba.

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2016

Zawody Sportowo - Pożarnicze, współorganizowane prze Wójta Gminy Mircze, Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mirczu oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie.

Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie, a sędzią głównym zawodów był  st. kpt. Paweł Chromiec.

Uroczystego otwarcia dokonała Wójt Gminy Mircze - Marta Małyszek, po czym odegrano hymn ZOSP RP, a następnie czternaście drużyn przystąpiło do rywalizacji.

Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:

1.     Sztafeta pożarnicza 7x50 m z  przeszkodami.

2.     Ćwiczenia bojowe.

 Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:

- w kategorii drużyn męskich:

 1. OSP Smoligów – 96,72 pkt.
 2. OSP Stara Wieś – 101,40 pkt
 3. OSP Mołożów – 102,78 pkt.
 4. OSP Kryłów – 115,28 pkt.
 5. OSP Szychowice – 129,96 pkt.JUBILEUSZ 50-LECIA
  OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
  W MOŁOŻOWIE
 6. OSP Wiszniów – 139,10 pkt.
 7. OSP  Mircze – 146,94 pkt.
 8. OSP Modryniec – dyskw.

- w kategorii drużyn kobiecych wystartowała tylko jedna drużyna:

 1. KDP Mołożów – 151,50 pkt.

- w kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców:

 1. MDP Mołożów – 89,27 pkt.
 2. MDP Stara Wieś – 105,77 pkt.

- w kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dziewcząt:

 1. MDP Wiszniów – 137,03 pkt.
 2. MDP Mołożów – 145,50 pkt.

Dodatkową atrakcją zawodów był występ Dziecięcej Drużyny Pożarniczej z Borsuka działającej przy OSP Mircze, która zaliczyła obie konkurencje - zarówno sztafetę jak i ćwiczenia bojowe, z drobną pomocą druhów z OSP Mircze i rodziców - z wynikiem 123,74 pkt.

Na zakończenie zawodów dokonano uroczystego wręczenia statuetek i dyplomów drużynom uczestniczącym w zawodach, natomiast Dziecięca Drużyna z Borsuka, oprócz dyplomu i pucharu,  otrzymała medale.

Jak zawsze poziom zawodów był bardzo wysoki, a zwycięskie drużyny będą reprezentowały naszą gminę w zawodach powiatowych.

Zwycięzcom gratulujemy, wszystkim drużynom dziękujemy za udział i sportową rywalizację, jednocześnie życząc dalszych sukcesów.

Część oficjalną uroczystości poprowadziła Ewa Woch-Adamczuk.

Po zawodach sportowo-pożarniczych odbył się festyn rodzinny. Podczas części artystycznej niedzielnego spotkania w Mołożowie wystąpiły następujące zespoły: MOCH-BAND, Arabeska, Ares, Kapela Horodlacy.

Przeprowadzony został także konkurs wiedzy o OSP Mołożów. Nagrody w konkursie ufundował Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu, a zdobyli je:

- w konkursie dla dzieci: I miejsce - Eliza Skop, II miejsce – Oliwia Wielosz, III miejsce – Martyna Czerwińska,

- w konkursie dla dorosłych: I miejsce – Teresa Martyniuk, II miejsce – Leszek Golec, III miejsce – Zbigniew Golec.

Zabawy animacyjne dla dzieci poprowadziła Joanna Grabczak z Zamościa.

Podczas wieczornej zabawy odbył się festival muzyki disco-polo, podczas którego zaprezentowali się: HAYER, MAYER HOUSE, JAKO-TAKO oraz PRYZMAT.

Zwieńczeniem uroczystości był taniec ognia w wykonaniu grupy ILUZJA z Werbkowic.

Cześć artystyczną prowadziła Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu – Marianna Sobczuk.

Sponsorami wydarzenia byli:

- Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A Oddział w Zamościu

- PK-TANK Piotr Kusz – Hurtownia Paliw,

- Mirosław Działa i Dariusz Małyszek s.c. – usługi transportowe,

- MAX-PLON Wąsiel Spółka Jawna,

- SYNGENTA POLSKA – Rafał Żmuda,

- FAST-CHEM Stanisław Fabrowski,

- LEWIATAN Mircze – Jarosław Piwiński,

- Chłodnia-MORS Sp. z o.o. w Zamościu,

- FRUKPOL – Grzegorz Ślepko,

- Usługi Rolnicze – Zbigniew Skop,

- Sołtys Wsi Mołożów – Jacek Piwiński,

- FINES S.A. Hrubieszów – Agata Zatorska,

- AGRIPORT z Krasnegostawu – Kompleksowe Ubezpieczenia Gosp. Rolnych i Skup Płodów Rolnych.

Zdjęcia z uroczystości do obejrzenia w naszej GALERII.

                                      na podst. http://www.mircze.pl/


                             

W dniu 16 lipca 2017 r., na stadionie sportowym w Teptiukowie odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W zawodach startowały drużyny reprezentujące gminy naszego powiatu w czterech kategoriach tj. drużyny kobiece, seniorzy, oraz młodzieżowe drużyny dziewcząt i chłopców.

Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie kpt. Piotr Gronowicz a sędzią głównym zawodów był st. bryg. Dariusz Bednarz

Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:

1.         Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z  przeszkodami.

2.         Ćwiczenia bojowe.

Po raz kolejny drużyny z Gminy Mircze pokazały się z jak najlepszej strony i zdominowały zawody.

Klasyfikacja generalna zawodów dla mężczyzn przedstawia się następująco:

1 miejsce Stara Wieś z wynikiem 98,16 pkt.

2 miejsce Smoligów z wynikiem 101,59 pkt.

3  miejsce Horodło z wynikiem 106,44 pkt.

4 miejsce Hulcze z wynikiem 107,40 pkt.

5 miejsce Jarosławiec z wynikiem 109,31 pkt.

6 miejsce Stefankowice z wynikiem 115,25 pkt.

7 miejsce Terebiń z wynikiem 122,76 pkt.

8 miejsce Trzeszczany dyskwalifikacja

Klasyfikacja generalna zawodów dla kobiet przedstawia się następująco:

1 miejsce Stara Wieś z wynikiem 132,60 pkt.

2 miejsce Hulcze z wynikiem 140,00 pkt

3 miejsce Dziekanów z wynikiem 146,63 pkt.

Klasyfikacja generalna zawodów dla drużyn młodzieżowych (chłopcy) przedstawia się następująco:

1 miejsce Mołożów z wynikiem 91,24 pkt.

2 miejsce Terebiń z wynikiem 94,22 pkt.

3 miejsce Stara Wieś z wynikiem 94,75 pkt.

4 miejsce Żniatyn z wynikiem 95,46 pkt.

5 miejsce Chyżowice z wynikiem 95,99 pkt.

6 miejsce Stefankowice z wynikiem 98,38 pkt.

7 miejsce Mołodiatycze z wynikiem 119,97 pkt.
 

Klasyfikacja generalna zawodów dla drużyn młodzieżowych ( dziewczęta) przedstawia się następująco:

1 miejsce Horodło z wynikiem 112,03 pkt.

2 miejsce Sahryń z wynikiem 119,10 pkt.

3 miejsce Teptiuków z wynikiem 119,21 pkt.

4 miejsce Nieledew z wynikiem 120,65 pkt.

5 miejsce Hulcze z wynikiem 137,19 pkt.

Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary, które wręczyli druh Józef Kuropatwa - Starosta Hrubieszowski, Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP w Hrubieszowie oraz kpt. Piotr Gronowicz - Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie. Oprócz pucharów zwycięskie drużyny otrzymały także nagrody rzeczowe.

                                                                                ( http://mircze.pl/) 

W dniu 2 lipca 2017 r. na stadionie sportowym w Mirczu przeprowadzono Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze współorganizowane prze Wójt Gminy Mircze, Oddział Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mirczu oraz Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie.

Zawody były niejako dopełnieniem uroczystości 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirczu.

Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie, zaś sędzią głównym zawodów był kpt. mgr. inż. Tomasz Zwolak.

Uroczystego otwarcia zawodów dokonała Wójt Gminy Mircze Marta Małyszek w asyście Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Hrubieszowie dh. Józefa Kuropatwy, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie kpt. mgr. inż. Piotra Gronowicza oraz Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mirczu dh. Gerarda Pisiewicza.

           

Zgodnie z regulaminem zawody zostały rozegrane w konkurencjach:

1.     sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami,

2.     ćwiczenia bojowe.

 

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:

w kategorii drużyn męskich:

1.    OSP Stara Wieś – 97,21 pkt.

2.    OSP Smoligów– 102,44 pkt.

3.    OSP Mołożów – 105,44 pkt.

4.    OSP Kryłów– 112,22 pkt.

5.    OSP  Szychowice– 120,41 pkt.

6.    OSP  Mircze – 141,85 pkt.

7.    OSP Modryniec – 202,18 pkt.

 

w kategorii drużyn kobiecych wystartowała tylko jedna drużyna:

1.     OSP Stara Wieś – 121,93 pkt.

 

w kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Chłopców:

1.    MDP Stara Wieś – 91,46 pkt.

2.    MDP Mołożów – 91,88 pkt.

3.    MDP Mircze – 96,94 pkt.

4.    MDP Modryniec – 106,73 pkt.

 

w kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Dziewcząt, podobnie jak w kategorii drużyn kobiecych, wystartowała tylko jedna drużyna:

1.         MDP Mołożów – 134,13 pkt.

Na zakończenie zawodów dokonano uroczystego wręczenia pucharów i dyplomów, a zawodnikom Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, które znalazły się na podium wręczono także medale. Drużynom które uplasowały się na podium, Wójt Gminy Mircze Marta Małyszek wręczyła również nagrody finansowe do wykorzystania na zakup wyposażenia jednostek OSP.

                                                                                      ( http://mircze.pl/)


W dniu 17.07.2016 r. przeprowadzono w Nieledwi Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych, w których wzięły udział 22 drużyny z całego powiatu hrubieszowskiego.

Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:

- sztafeta pożarnicza 7 x 50m. z przeszkodami,

- ćwiczenia bojowe.

 

Klasyfikacja generalna zawodów dla mężczyzn przedstawiła się następująco:

1 miejsce - OSP Stara Wieś
2 miejsce - OSP Jarosławiec
3 miejsce - OSP Żniatyn
4 miejsce - OSP Horodło
5 miejsce - OSP Smoligów
6 miejsce - OSP Hrubieszów
7 miejsce - OSP Terebiń
8 miejsce - OSP Zadębce

 

Klasyfikacja generalna zawodów dla kobiet przedstawiła się następująco:

1 miejsce - KDP Mołożów
2 miejsce - KDP Stara Wieś
3 miejsce - KDP Hulcze

 

Klasyfikacja generalna zawodów dla drużyn młodzieżowych (chłopcy) przedstawiła się następująco:

1 miejsce - MDP Mołożów
2 miejsce - MDP Terebiń
3 miejsce - MDP Strzyżów
4 miejsce - MDP Żniatyn
5 miejsce - MDP Rozkoszówka
6 miejsce - MDP Zadębce
7 miejsce - MDP Stefankowice

 

Klasyfikacja generalna zawodów dla drużyn młodzieżowych (dziewczęta) przedstawiła się następująco:

1 miejsce - MDP Przewodów
2 miejsce - MDP Trzeszczany
3 miejsce - MDP Horodło
4 miejsce - MDP Sahryń

                                                 info: lubiehrubie.pl

     
                                                                1  , 2 , 3, 4
Copyright by www.ospmolozow.pl
Administrator strony: Ewa W.A.           Kontakt:ewa@ospmolozow.pl