AKTUALNOŚCI  2


Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 2015

W dniu 28 czerwca na stadionie sportowym w Mirczu przeprowadzono Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze, współorganizowane prze Wójt Gminy Mircze, Oddział Gminny Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mirczu oraz Komendę Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie.

Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie, a sędzią głównym zawodów był kpt. mgr. inż. Tomasz Zwolak.

Uroczystego otwarcia dokonała Wójt Gminy Mircze - Marta Małyszek, po czym odegrano hymn ZOSP RP, a następnie jedenaście drużyn przystąpiło do rywalizacji.

Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:

1.     Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z  przeszkodami.

2.     Ćwiczenia bojowe.

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:

- w kategorii drużyn męskich:

1.     OSP Smoligów – 96,03 pkt.

2.     OSP Stara Wieś – 100,72 pkt

3.     OSP Mołożów – 110,37 pkt.

4.     OSP Szychowice – 128,18 pkt.

5.     OSP Wiszniów – 137,84 pkt.

6.     OSP  Miętkie-Kolonia – 151,79 pkt.

- w kategorii drużyn kobiecych wystartowała tylko jedna drużyna:

1.     OSP Stara Wieś – 114,81 pkt.

należy tutaj wspomnieć, iż wyniku drużynie kobiecej ze Starej Wsi mogłaby pozazdrościć połowa drużyn męskich.

- w kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców:

1.     MDP Wiszniów – 90,19 pkt.

2.     MDP Mołożów – 90,22 pkt.

3.     MDP Mircze – 93,32 pkt.

4.     MDP Modryniec – 94,10 pkt.

 

Dodatkową atrakcją zawodów był występ Dziecięcej Drużyny Pożarniczej z Borsuka przy OSP Mircze, która zaliczyła obie konkurencje zarówno sztafetę jak i ćwiczenie bojowe, z drobną pomocą druhów z OSP Mircze i rodziców.

Na zakończenie zawodów dokonano uroczystego wręczenia statuetek i dyplomów drużynom uczestniczącym w zawodach, natomiast Dziecięca Drużyna z Borsuka oprócz dyplomu i pucharu  otrzymała medale.

Jak zawsze poziom zawodów był bardzo wysoki, a zwycięskie drużyny będą reprezentowały naszą gminę w zawodach powiatowych.

Zdjecia z zawodów do obejrzenia w naszej Galerii

                                                                                  ( http://mircze.pl/)

W dniu 15 czerwca na stadionie sportowym w Mirczu przeprowadzono Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze, w których udział wzięło 15 drużyn.

Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie a sędzią głównym zawodów był st. kpt. mgr Jacek Pudło.

Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:

1.     Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z  przeszkodami.

2.     Ćwiczenia bojowe.

 Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:

- w kategorii drużyn męskich:

1.     OSP Stara Wieś – 97,38 pkt.

2.     OSP Smoligów – 100,20 pkt

3.     OSP Mołożów – 109,06 pkt.

4.     OSP Mircze – 117,62 pkt.

5.     OSP Modryniec – 127,38 pkt.

6.     OSP  Wiszniów – 129,49 pkt.

7.     OSP Kryłów – 140,09 pkt.

8.     OSP  Szychowice – 162,60 pkt.

- w kategorii drużyn kobiecych wystartowały tylko dwie drużyny:

1.     OSP Stara Wieś – 115,13 pkt.

2.     OSP Wiszniów – 135,69 pkt

należy tutaj wspomnieć, iż wyniku drużynie kobiecej ze Starej Wsi mogłaby pozazdrościć zdecydowana większość drużyn męskich.

- w kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców:

1.     MDP Mołożów – 96,30 pkt.

2.     MDP Mircze – 98,23 pkt.

3.     MDP Modryń Kolonia – 102,09 pkt.

4.     MDP Wiszniów – 106,90 pkt.

5.     MDP Modryniec – 137,72 pkt.

 

Dodatkową atrakcją zawodów był występ Dziecięcej Drużyny Pożarniczej z Borsuka, która zaliczyła obie konkurencje zarówno sztafetę jak i ćwiczenie bojowe, z drobną pomocą druhów z OSP Mircze.

Ważnym akcentem zawodów było uroczyste wręczenie  medali i odznaczeń, którymi uhonorowani zostali:

  1. Marian Kusztykiewicz Prezes OSP Modryniec - MEDAL HONOROWY im. BOLESŁAWA CHOMICZA
  2. Waldemar Teresiński OSP Wiszniów – ODZNAKA STRAŻAK WZOROWY,
  1. Łukasz Staniszewski OSP Wiszniów – ODZNAKA STRAŻAK WZOROWY,
  2. Marcin Proć OSP Wiszniów – ODZNAKA STRAŻAK WZOROWY,
  3. Piotr Pukaluk OSP Wiszniów – ODZNAKA STRAŻAK WZOROWY,
  4. Piotr Nawój OSP Wiszniów – ODZNAKA STRAŻAK WZOROWY,
  5. Adrian Pukaluk OSP Wiszniów – ODZNAKA STRAŻAK WZOROWY.

Natomiast druhowie:

  1. Stanisław Nowosad – OSP Mołożów
  2. Adam Martyniuk – OSP Kryłów

zostali uhonorowani pamiątkowymi tablicami w podziękowaniu za długoletnią służbę w OSP.

Wręczenia dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP druh Lech Szopiński, wraz z Komendantem Janem Badyłą, Wiceprezesem Witoldem Pikułą a także Zastępcą Wójta Gminy Mircze Sławomirem Marciniukiem.

Następnie dokonano uroczystego wręczenia statuetek i dyplomów drużynom uczestniczącym w zawodach. Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym, które znalazły się na podium wręczono także atrakcyjne nagrody, natomiast Dziecięca Drużyna z Borsuka oprócz dyplomu otrzymała medale.

Jak zawsze poziom zawodów był bardzo wysoki, a zwycięskie drużyny będą reprezentowały naszą gminę w zawodach powiatowych.

Wszyscy uczestnicy zawodów, a także publiczność została zaproszona na gorąca grochówkę przygotowana prze Środowiskowy Dom Samopomocy w Modryniu, a wydaną przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich nr 2 z Modrynia-Kolonii.

                                                      ( http://mircze.pl/)
W sobotę 4 lutego 2012 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Mołożów.
W zebraniu uczestniczyło 25 członków OSP, 3 dziewczęta z MDP, a także zaproszeni goście:

Lech Szopiński - wójt gminy Mircze i prezes Zarządu Gminnego OSP,

mł.bryg. Piotr Kierepka - Komendant PPSP w Hrubieszowie,

Marek Martyniuk - członek Zarządu Gminego OSP oraz

Dariusz Reder - kierownik zespołu PSG w Kryłowie.

Na zebraniu, zgodnie z porządkiem obrad przedstawiono sprawozdanie z działalności OSP Mołożów za rok ubiegły oraz  projekt planu działania i planu  finansowego na rok bieżący. Udzielono także absolutorium Zarządowi OSP.

  walne

Więcej zdjęć z Walnego Zebrania Sprawozdawczego OSP Mołożów do obejrzenia w naszej GALERII.

W dniu 12 czerwca 2011 r. na stadionie sportowym w Mirczu przeprowadzono gminne zawody sportowo - pożarnicze, w których udział wzięły 23 drużyny.
Komisję sędziowską powołał Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie a sędzią głównym zawodów był mł. kpt. Piotr Sendecki.

Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:
1.     Sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z  przeszkodami.
2.     Ćwiczenia bojowe.

 Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:

- w kategorii drużym męskich

1.      OSP Stara Wieś – 91,04 pkt.
2.      OSP Mołożów - 101,44 pkt.
3.     OSP Mircze - 104,88 pkt
4.     OSP Smoligów– 106,47 pkt.
5.     OSP Kryłów – 118,32 pkt.
6.     OSP  Modryniec – 136,66 pkt.
7.     OSP Modryń Kolonia – 140,00 pkt.
8.     OSP Wiszniów  - 140,80 pkt.
9.     OSP Szychowice – 159,10 pkt.
10.   OSP Miętkie Kolonia – 164,09 pkt.

- w kategorii drużyn bkobiecych

1.      OSP Stara Wieś - 110,70 pkt.
2.     OSP Wiszniów - 145,57 pkt

- w kategorii Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych chłopców

1.     MDP Mołożów – 87,28 pkt.
2.     MDP Stara Wieś – 89,31 pkt.
3.     MDP Modryniec – 101,47 pkt.
4.     MDP Mircze – 103,19 pkt.
5.     MDP Modryń Kolonia – 104,96 pkt.
6.     MDP Wiszniów – 123,69 pkt.

 Klasyfikacja generalna zawodów dla drużyn młodzieżowych (dziewczęta) przedstawia się następująco:

1.      MDP Mołożów – 98,93 pkt.
2.     MDP Mircze – 131,26 pkt.
3.     MDP Wiszniów – 131,40 pkt.
4.     MDP Modryń Kolonia – 134,38 pkt.
5.     MDP Stara Wieś – 153,26 pkt.
 
Ważnym akcentem zawodów było uroczyste wręczenie  odznaczeń „Za wysługę lat” dla zasłużonych strażaków z jednostki OSP Wiszniów i Mołożów oraz „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” drużynom chłopców
 i dziewcząt z Mołożowa, którego dokonali Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP Lech Szopiński wraz z Komendantem Gminnym OSP Janem Badyłą.
Natomiast uroczystego wręczenia pucharów i dyplomów drużynom uczestniczącym w zawodach dokonali: Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP Lech Szopiński, Z-ca Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP Witold Pikuła oraz Komendant Gminny OSP Jan Badyła. Młodzieżowym Drużynom Pożarniczym, które znalazły się na podium wreczono także atrakcyjne nagrody.
                                                    (http://mircze.pl/)

 zawody2011

Więcej zdjęć z gminnych zawodów do obejrzenia w naszej galerii .

                                                                 


8 marca w naszej remizo-świetlicy odbyły się Ostatki połączone z Dniem Kobiet. Bawiliśmy się w gronie strażackim, a także zaproszonych przyjaciół. Mężczyźni wręczyli swom żonom piękne kwiaty.
 Zdjęcia z imprezy ostatkowej do obejrzenia w naszej GALERII.

  kwiaty
                                             1 ,   2   , 3 , 4
Copyright by www.ospmolozow.pl
Administrator strony: Ewa W.A.           Kontakt:ewa@ospmolozow.pl