AKTUALNOŚCI  4


W dniu 23 stycznia 2010 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Mołożów.

Zebranie przebiegało według następującego harmonogramu:
 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Sprawozdanie z działalności.
 5. Sprawozdanie finansowe.
 6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
 8. Dyskusja.
 9. Udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy.
 10. Przyjęcie planu działania i planu finansowego.
 11. Wolne wnioski.
 12. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 13. Zakończenie zebrania.

 W zebraniu uczestniczyło 29 członków OSP, 2 osoby z MDP Dziewcząt a także zaproszeni goście:

Józef Kuropatwa - Starosta Hrubieszowski i prezes Zarządu Powiatowego OSP,

Stanisław Jędrusina - z-ca Wójta Gminy Mircze,

mł.bryg. Piotr Kierepka - Komendant PPSP w Hrubieszowie,

Jacek Pudło - z-ca dowódcy JRG  oraz

Grzegorz Kowal - członek Zarządu Gminy Mircze.

Na zebraniu, zgodnie z porządkiem obrad przedstawiono sprawozdanie z działalności OSP Mołożów za rok ubiegły oraz  projekt planu działania i planu  finansowego na rok bieżący. Udzielono także absolutorium Zarządowi OSP.

Zdjęcia z Walnego Zebrania Sprawozdawczego OSP Mołożów
do obejrzenia w naszej GALERII.


W dniu 23 sierpnia 2009 roku w Mołożowie odbyły się dożynki Gminy Mircze połączone z otwarciem nowej remizo- świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej Mołożów. Uroczystość rozpoczął pochód wieńców dożynkowych, które przygotowane zostały przez następujące miejscowości: Górka – Zabłocie, Kryłów, Miętkie, Mircze, Modryniec, Modryń Kolonia, Mołożów, Prehoryłe, Smoligów, Stara Wieś, Szychowice, Wereszyn, Wiszniów Tuczapy. Barwny korowód prowadziła Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Tomaszowa Lubelskiego. Starostami dożynek byli: Barbara Cieśla ze Starej Wsi i Stanisław Pasek z Mołożowa.

Mszę świętą dziękczynną za zebrane plony sprawował ks. Andrzej Skwarek, wikariusz Parafii Wniebowzięcia NMP w Nabrożu oraz ks. Piotr Gmiterek wikariusz Parafii Narodzenia NMP w Kryłowie.

Otwarcia budynku remizo – świetlicy dokonali: Jan Badyła (Komendant Zarządu OSP Gminy Mircze), Jacek Piwiński (Prezes OSP Mołożów), Zbigniew Skop (Radny Gminy Mircze), Lech Szopiński(Wójt Gminy Mircze), Józef Kuropatwa (Starosta Powiatu Hrubieszowskiego) oraz starostwie dożynek. Swoimi przemyśleniami z zebranymi podzielili się Wójt Gminy Mircze oraz Starosta Powiatu Hrubieszowskiego.

Podczas uroczystości dożynkowych wyróżniono również zasłużonych druhów
z Gminy Mircze. Złoty medal z rąk Starosty Powiatu Hrubieszowskiego i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Hrubieszowie i Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Lublinie Józefa Kuropatwy otrzymał druh Bogdan Serafin, srebrne zaś druhowie Jarosław Karwacki i Józef Maj. Brązowymi medalami odznaczeni zostali: Kamil Demusiak, Jan Głaz, Paweł Grabik, Piotr Jarczak, Grzegorz Kowal, Artur Kowalczuk, Radosław Leśniak, Mariusz Mazurek, Paweł Pacaj, Robert Pasek, Marek Pieczkowski, Mariusz Soloducha, Lech Szopiński, Zenon Wawrzyniak, Jerzy Wielosz. Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali: Katarzyna Piliszczuk, Paweł Baryła, Jerzy Grabik, Radosław Grabik, Radosław Gontarz, Czesław Kolano, Krzysztof Kurcman, Jacek Szczerbik.

Spośród wszystkich wieńców dożynkowych Komisja Konkursowa wybrała trzy najładniejsze. Pierwsze miejsce przyznano wieńcowi dożynkowemu z Miętkiego, on także będzie reprezentował Gminę Mircze w dożynkach powiatowych. Drugie miejsce przyznano wieńcowi ze Starej Wsi, zaś trzecie miejsce zdobył wieniec z Mołożowa.

Na część artystyczną złożyły się koncerty „Orkiestry Dętej OSP Tomaszów Lubelski” oraz zespołów „działających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Mirczu: „ECHO”, Szychowianki” i „Arabeska”.

Dożynkom towarzyszyła wystawa najokazalszych płodów rolnych i mini wystawa maszyn rolniczych rolników z Gminy Mircze oraz kiermasz.

Wieczorem odbyła się zabawa dożynkową w nowo otwartej remizo – świetlicy. Około 400 osób bawiło się przy muzyce zespołu „Veegas”.Zapraszamy do naszej GALERII aby zobaczyć fotorelację z dożynek.                                                                        k@n
14 czerwca 2009 roku, na stadionie sportowym w Mirczu odbyły się Gminne Zawody Sportowo- Pożarnicze. W zawodach wzięło udział 10 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  : Mircze, Szychowice, Modryń Kolonia, Stara Wieś, Mołożów, Smoligów, Wiszniów, Modryniec, Kryłów, Kolonia Miętkie. W tym młodzieżowe drużyny pożarnicze chłopców, dziewcząt z Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych: Mołożów, Stara Wieś, Modryń Kolonia, Modryniec, Szychowice, Wiszniów, Mircze. Po raz drugi w zawodach wzięły udział Kobiece Drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych ze Starej Wsi i Mircza. Po zbiórce Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń, które zostały wręczone przez    V-ce Prezesa Zarządu Wojewódzkiego OSP Oddziału Powiatowego Józefa Kuropatwę i Prezesa Zarządu  Oddziału Gminnego OSP mgr Lech Szopińskiego.

Otrzymali:

Odznaka Strażak Wzorowy

1.     Kurcman Krzysztof

2.     Baryła Paweł

3.     Ożarowski Paweł

4.     Sobczuk Szymon

5.     Sobczuk Seweryn

6.     Szymanek Grzegorz

7.     Sokal Paweł

8.     Pasek Stanisław

9.     Grabik Radosław

10.   Jaciuk Wiesław

11.   Badyła Piotr

12.   Szczerbik Jacek

13.   Ślepko Stefan

14.   Głaz Emil

15.   Grabik Jerzy

16.   Chmiel Eliasz

17.   Jarczak Maciej

18.   Pukaluk Radosław

Punktacja końcowa w  Gminnych Zawodach Sportowo- Pożarniczych przedstawia się następująco:

(Dorośli)

1 miejsce - OSP Stara –Wieś

2 miejsce – OSP Mircze

3 miejsce - OSP Smoligów

4 miejsce – OSP Mołożów

5 miejsce – OSP Modryniec

6 miejsce – OSP Kryłów

7miejsce – OSP Modryń Kolonia

8 miejsce – OSP Szychowice

9 miejsce – OSP Miętkie Kolonia

10 miejsce – OSP Wiszniów

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza ( Dziewczęta)

1 miejsce - OSP Mołożów

2 miejsce - OSP Mircze

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza ( Chłopcy)

1 miejsce - OSP Mołożów

2 miejsce - OSP Modryń Kolonia

3 miejsce - OSP Stara Wieś

4 miejsce – OSP Modryniec

5 miejsce – OSP Szychowice

6 miejsce – OSP Wiszniów

Kobieca Drużyna Pożarnicza :

1 miejsce – OSP Stara Wieś

2 miejsce – OSP  Mołożów

 

Sędzią Głównym Zawodów Sportowo – Pożarniczych był mł. bryg. Jan Albiniak .
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej GALERII.

                                                                                  ( http://mircze.pl/)                                                 1 , 2 , 3 ,    4
Copyright by www.ospmolozow.pl
Administrator strony: Ewa W.A.           Kontakt:ewa@ospmolozow.pl